Bart Plouvier (1951)

Aan de kost gekomen als bar­man, tuinier, bouw­vakker, fabrieks­ar­beider, kok, brouwers­gast, muzikant in Bobejaanland, en nog wat. Aange­monsterd op een zee­sleper, aan boord beginnen schrijven. Terug aan wal een res­tau­rant gerund. Zijn oeuvre telt zowat 25 veel bejubelde romans, kortverhalenbundels, reisimpressies, kinderboeken, poëzie en theater. Zijn achtste dichtbundel Zekerheden verscheen maart 2016. Dichtbundel nummer negen De dagen zijn beschadigd verscheen in augustus 2017. In februari 2019 verscheen nummer tien met de titel Over de dingen waarin klassiekere structuren terugkeren, sonnetten incluis, maar steeds is er die beklijvende herkenbaarheid in taal en wereld.

Lees hier de inleiding van de bundelpresentatie van Zekerheden door Willie Verhegghe.

www.dichtersvanvrijdag.be

Foto: Stefaan Van Hul 

 

Over Zekerheden:

'In zijn de achtste dichtbundel Zekerheden zit een iets lichtere teneur, ook al snijdt hij vaak heel ernstige onderwerpen aan toch zorgt de heel geraffineerde en dominante mix van klank en ritme voor een sfeervol geheel.' - Ansiel 

'Helder en realistisch schrijven, dat is Bart eigen', 'Zekerheden is een sterke, menselijke bundel' - Willy Verhegghe 

'Plouvier is een vakman, die de taal virtuoos beheerst en naar zijn pen kan zetten om precies dat uit te drukken wat hij zeggen wil. Geen woord teveel maar elk vers is afgemeten, juist genoeg en toch ontzettend beeldend.' - DeAuteurs

Over De dagen zijn beschadigd:

'Met deze bundel zet Bart Plouvier opnieuw de bakens uit voor wat poëzie echt dient te zijn: de kunst om op basis van het medium taal de werkelijkheid zo te herscheppen, de betekenissen ervan in vraag te stellen dat ze transformerend werkt op de lezer.' - Richard Foqué

'Prachtige bundel met gedichten die beklijven!' - Ansiel

'Aan te bevelen, deze dichtbundel, ook voor mensen die zelden of nooit poëzie lezen.' - NBD Biblion

Over Over de dingen:

'Zijn gedichten blijven bescheiden en hebben geen barokke taal nodig om een snaar te raken en bij de lezer binnen te komen. Ze zijn eenvoudig en tegelijkertijd voldoende suggestief en beeldend. De bundel ligt ook makkelijk in de hand en laat snelle verpozing toe in een herkenbare wereld, zonder hoogdravend te zijn.'  - Hebban