Christian de Borchgrave is doctor in de geschiedenis, adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en wetenschappelijk medewerker aan het Ruusbroecgenootschap (UAntwerpen). Hij publiceerde voornamelijk over de geschiedenis van de katholieke kerk in Vlaanderen tijdens het interbellum. In het voorjaar van 2019 is bij Vrijdag zijn boek Zalig de armen van geest. Vlaanderen 1918-1940: een kerk in strijd met het moderne materialisme verschenen.

Comments