Eric De Volder

Eric De Volder (1946) 

is theatermaker en plastisch kunstenaar en richtte Toneelgroep Ceremonia op in 1992. Als theatermaker en -schrijver verwierf hij zowel in het Nederlandse taalgebied als in het buitenland grote faam. In 2001 kreeg De Volder de Cultuurprijs van de Stad Gent. Voor Zwarte vogels in de bomen kreeg De Volder in 2003 de Vlaamse Cultuurprijs voor Toneelliteratuur. Tegelijkertijd sleepte hij ook de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten in de wacht. Achter ’t eten werd in 2004 bekroond met de Grote Theaterfestival Prijs 2004 en de tekst kreeg de Interprovinciale Prijs voor Letterkunde 2005. Au nom du père werd genomineerd voor de Taalunie Toneelschrijfprijs 2006. In 2010 verscheen In stukken, zijn verzameld werk.

Comments