Erik Meganck (1962)

is filosoof en theoloog. Hij doceert aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven), de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en Humanisme, het Internationaal Instituut Kanunnik Triest en een atheneum. Zijn publicaties handelen doorgaans over hedendaagse godsdienstfilosofie. Hij is voorzitter van VRB | Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties. Binnenkort verschijnt Denken over God.

Bibliografie
Denken over God