Erik Vlaminck (1954)

is één van de belangrijkste Vlaamse schrijvers van het ogenblik. Zijn roman Brandlucht werd juichend ontvangen, stond op de longlist van de Libris- en de AKO-literatuurprijs en verscheen intussen in Engelse vertaling. Als theatermaker creëerde hij diverse succesvolle stukken, waarvan De Wattman zijn meest recente is. Zijn roman De zwarte brug werd genomineerd voor de 12e Cutting awards. 

In mei 2018 verscheen Trots, een uniek fotoboek waarin fotograaf Philippe Swiggers het ware gelaat toont van de sociaal werker en de, meestal kwetsbare, mensen waarmee hij werkt. Erik Vlaminck schreef emotievolle teksten en Bert Lambeir zorgde voor duiding. 

Bibliografie
De zwarte brug
Dikke Freddy aan zee
De Wattman
Trots
Dikke Freddy in het zilver

Over Erik Vlaminck: 

'Dit is een van de beste schrijvers van Vlaanderen, die maatschappelijk engagement weet te combineren met mooi, aangenaam en vlot leesbaar schrijven.' - De Wereld Morgen

Over De Zwarte Brug:

'Je proeft Vlamincks verzet tegen onrecht en het vuur waarmee hij zijn door het leven vermalen personage verdedigt.' - De Morgen

'Het verhaal van Vlaminck zal ieder van u aanspreken. Ik laat hem bij u opklinken. U zult dan gewaar worden hoe ritmisch van taal Erik Vlaminck schrijft, hoe hij het verleden van de jaren vijftig en zestig oprakelt, hoe hij zijn personage Leo Leaerts zich staan wil houden in het grote gezin, hoe het dorp Lillo opgeofferd werd aan de uitbreiding van de haven van Antwerpen, hoe heerlijk lezen van literatuur kan zijn.' - CRP

‘Vlaminck schildert een zorgvuldig portret van een man die door karakter en omstandigheden ten onder gaat. Zijn verhaal is tegelijk tragisch en humoristisch, zijn beschrijvingen zijn filmisch en kleurrijk. ★★★★ HDC Media

‘Ik liep dagen later nog met de personages rond. Hun beweegredenen bleven me fascineren, ik bleef hun stemmen horen, ik bleef me verbazen over de naar de keel grijpende tragiek die Vlaminck puurde uit zulke gewone levens. ★★★★ - Standaard der Letteren

‘Met gevoel voor humor én voor tragiek schildert Vlaminck een leven waarin steeds meer onmacht en woede doorklinkt. ★★★★ - De Persgroep

'Het portret dat Vlaminck tekent van een man die tot op zekere hoogte bewust aan de kant is gaan staan, is er een dat verdient ingelijst te worden.' - Mappalibre  

'De manier waarop hij het Vlaamse erfgoed weet te vertalen naar het geschreven woord, is ronduit perfect. Dit boek is nu al uitstervend Vlaams erfgoed.' ★★★★★ - Cutting Edge

Over Dikke Freddy aan zee:

'Deze brieven van Dikke Freddy zijn wederom een feest om te lezen. Erik Vlaminck is voor mij de grootste hedendaagse Vlaamse schrijver.' - Uitgelezen boeken

'Soms hilarisch, bijna altijd kritisch.' - HLN

'zijn humor is scherp, zijn blik op de samenleving meedogenloos en het is dank zij het onmetelijke talent van Erik Vlaminck dat deze hilarische columns zo goed uit de verf komen.' - Ansiel

'Erik Vlaminck op zijn best.' - De Wereld Morgen

‘Elke brief leidt tot een glimlach’ - Biblion

Over De Wattman:

'Erik Vlaminck maakte deze tekst eigenlijk voor monoloogtheater, maar ook als novelle slaat het verhaal in al zijn eenvoud en met zijn volkse accenten, even hard in als die bom uit 1940.' - Ansiel

'Een bewijs van vakmanschap (…) de schoonheid zit hem net in de schijnbare alledaagsheid.’ - De Standaard

‘De stem van de schrijver is krachtig en laat je peinzend achter’ - Biblion

 

 

De Zwarte Brug bij Boek van de maand in De Wereld Draait Door