Frederik Lucien De Laere (°1971) publiceerde eerder Paniek in het circus, De martelgang en Secuur. Gedichten verschenen in Het Liegend Konijn, Poëziekrant, Deus ex Machina en Gierik/Nieuw Vlaams Tijdschrift, en in Gerrit Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. In 2007 en 2008 was hij stadsdichter van Damme. Hij maakt sinds 1997 deel uit van het eigenzinnige dichterscollectief Het Venijnig Gebroed.

Bij Vrijdag verscheen in juni 2016 zijn vierde dichtbundel In uiterste staat en in april 2019 verscheen zijn nieuwste bundel Opabinia die uitgestorven en bijna uitgestorven diersoorten als onderwerp heeft.

www.dichtersvanvrijdag.be 

Lees Drang op De schaal van Digther
Lees Het verbond op Neerlandistiek

Lees Opabinia Regalis op Neerlandistiek

 

Bibliografie
 

Over In uiterste staat:

'Met zijn vierde bundel ‘In Uiterste staat’ bewijst Frederik Lucien De Laere definitief zijn maturiteit.' - De schaal van Digther

'Een bundel die je ademloos leest, alhoewel je adem elke keer stokt als je door de uitgekiende woordkeus weer aan de grens van een bestaan aangekomen lijkt. - NBD Biblion