Geert Spillebeen

Geert Spillebeen

is journalist voor de VRT en schrijft boeken waarin meestal de Eerste Wereldoorlog het thema is.

Bibliografie

Jimmy Duffy. Kampioen in de loopgraven