Monika Triest

Monika Triest (1941)

promoveerde in de klassieke filologie. In de jaren 1980 bekleede zij de eerste leerstoel vrouwenstudies aan de Universiteit van Amsterdam en was zij voorzitster van het Vrouwen Overleg Komitee. Zij publiceerde onder meer over begijnen, heksen, vrouwen en politiek in het ancien régime.

Bibliografie

Wat zoudt gij zonder 't vrouwvolk zijn?

Over Wat zoudt gij zonder 't vrouwvolk zijn?:

'Een aanrader, en dan vooral voor mannen. Ze kunnen er nog veel van leren. Zoals: onze strijd is nog niet ten einde; er is nog werk aan de winkel!' - doorbraak.be

'Een trefzeker maar noodzakelijk boek, voor elke m/v/x.' - X2

'Emeritusprofessor vrouwenstudies Monika Triest verdient een medaille voor het redden van elf erg verschillende vrouwen uit de vergeetput van onze geschiedenis.' - Humo

Comments