Peter Scholliers (1953)

was hoogleraar Geschiedenis aan de VUB. Hij onderzocht de geschiedenis van sociale ongelijkheid, levensstandaard, voeding, lonen en prijzen, en de materiële cultuur van 1800 tot vandaag. Eerder publiceerde hij Arm en rijk aan tafel en
Geschiedenis van de ongelijkheid.

Bij Vrijdag verschijnt in 2021 Brood. Een geschiedenis van bakkers en hun brood.


BOEKEN

(2021)


MEDIA