Johan Vanhecke (1957)

is hoofd archiefverwerking van het Letterenhuis, en redacteur van de literaire tijdschriften Zacht Lawijd en Zuurvrij. Hij schreef o.m. Het Antwerpen van Hubert lampo (1993), De Flandriens van Hugo Verriest (1997), In de ban van de hobbit (2005) en Johan Daisne 1912-1978. Tussen magie en werkelijkheid (2014). Zijn studie over de Halewijnballade, Het hoofd werd op de tafel gezet (2000), werd bekroond met de Provinciale Prijs voor Geschiedenis en Volkskunde.

In de zomer van 2021 verschijnt bij Uitgeverij Vrijdag Voor moedertaal en vaderland. Hendrik Conscience, biografie.


BOEKEN

(2021)


MEDIA

Over Voor moedertaal en vaderland. Hendrik Conscience, biografie:

'Eindelijk is het hele leven van Conscience tot leven gebracht! Ik heb het geboeid in één ruk uitgelezen.'
– Prof. dr. Lode Wils

'Uit Voor moedertaal en vaderland komt Conscience vooral ook, ondanks vlekjes als die ijdelheid, naar voren als een sympathieke man, iemand die begaan was met het lot van andere mensen. Niet alleen, zoals veel vurige idealisten, met mensen in een verre toekomst of een ver land, maar vooral ook met de mensen om hem heen.' - Marc van Oostendorp, Neerlandistiek

'Het is de grote verdienste van Vanhecke dat hij de figuur van Conscience niet be- of veroordeelt met eigentijds criteria maar hem kadert waar hij thuishoort: in zijn 19de eeuwse wereld van het jonge België, als een kind van zijn tijd.' - Lukas Vander Taelen, Doorbraak

'Om dit bijzonder rudimentaire en vertekende beeld [van Hendrik Conscience] in te vullen en waar nodig bij te sturen schreef Johan Vanhecke de biografie Voor moedertaal en vaderland. En daarmee heeft hij een primeur te pakken.' - Bazarow Magazine