(c) Philip Swiggers

© Philip Swiggers

Erik Vlaminck (1954)

is één van de belangrijkste Vlaamse schrijvers van het ogenblik. Zijn roman Brandlucht werd juichend ontvangen, stond op de longlist van de Libris- en de AKO-literatuurprijs en verscheen intussen in Engelse vertaling. Als theatermaker creëerde hij diverse succesvolle stukken, waarvan De Wattman zijn meest recente is. Zijn roman De zwarte brug werd genomineerd voor de 12e Cutting awards en werd Boek van de maand bij De Wereld Draait Door.

In mei 2018 verscheen Trots, een uniek fotoboek waarin fotograaf Philippe Swiggers het ware gelaat toont van de sociaal werker en de, meestal kwetsbare, mensen waarmee hij werkt. Erik Vlaminck schreef emotievolle teksten en Bert Lambeir zorgde voor duiding. 

De Brieven van Dikke Freddy maken nu 25 jaar ophef en de beste zijn in 2018 gebundeld in Dikke Freddy in het zilver.

In maart 2019 verscheen Vlamincks nieuwste roman Een berg mens onder witte lakens geschreven in de taal die hem eigen is: een Vlaams volksidioom waarin burleske humor ernst omkadert. In 2019 schreef Vlaminck bovendien samen met Jos Geysels het vlammende pamflet Uit woede en onbegrip over de schande van armoede in Vlaanderen.

In de zomer van 2021 verscheen boeren op papier en op de planken. boeren zal op tientallen plaatsen gespeeld worden, telkens in schuren of stallen. Daar waar boeren boeren. En leven.

Erik Vlaminck is lid van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde en is voorzitter van PEN Vlaanderen.

In het najaar van 2022 verscheen Ten derden male. Omdat armoede onwenselijk en onmenselijk is, een dringende oproep om rekening te houden met mensen die in armoede leven, dat hij samen met Jos Geysels schreef.


BOEKEN

(2023)

(2022)

(2021)

(2020)

(2019)

(2019)

(2018)

(2018)

(2016)

(2016)

(2016)

(2011)


LEESFRAGMENTEN

Leesfragment: Iconen - Erik Vlaminck

Iconen geeft een ontluisterende inkijk in de gang van zaken in een psychiatrisch centrum in het Vlaanderen van de jaren zeventig. De roman toont een kluwen van machtsmisbruik en van onmenselijke bejegening. Amper vijftig jaar later dreigen de vergeetputten van toen vergeten te worden. Lees hier de eerste hoofdstukken uit de nieuwe roman van Erik Vlaminck.

Lees meer »

Leesfragment: boeren - Erik Vlaminck

In het theaterstuk boeren vechten mensen tegen een wereld die ze niet kunnen vatten. Passie voor de boerenstiel botst met klimaatzorg en de klauwen van grootkapitaal. Broederhaat en broederliefde vechten om balans. Ook die ene vrouw die er niet is, speelt een rol. Kom hier alvast in de sfeer van het platteland en lees de proloog van boeren.

Lees meer »

Leesfragment: Suikerspin - Erik Vlaminck

In Suikerspin (2020) weet kermisexploitant Jean-Baptist Van Hooylandt de hand te leggen op Joséphine en Anastasia, een Siamese tweeling die hij tentoonstelt op Vlaamse kermissen. De sporen die deze situatie nalaat, zijn later in de lotgevallen van het nageslacht van Van Hooylandt nog altijd merkbaar. Lees hieronder de eerste hoofdstukken van Vlamincks roman.

Lees meer »

MEDIA

Over boeren:

‘Dit stuk leest als een pakkende gevoelvolle novelle, die in al zijn pijnlijke poëzie een rauwe werkelijkheid tekent.’ - NBD Biblion

‘Een theaterstuk leest soms minder vlot dan een roman. Maar dat geldt hier niet. Dit proza heeft dezelfde volkse toon als bijvoorbeeld Brandlucht of De zwarte brug en biedt dus een mix van drama en kolder. Zoals steeds weet Vlaminck te entertainen en te doen nadenken. De broers zijn ook levensecht neergezet, net als hun beider problemen. De auteur is een meester in het uitbenen van karakters en dat maakt ook dit verhaal weer zo sterk.’ - André Oyen, Lang Zullen We Lezen

'Erik Vlaminck heeft een pakkend en confronterend verhaal geschreven, dat zo uit het leven gegrepen zou kunnen zijn.' - De Boekenkast

'Een heerlijke, meedogenloze en tegelijk diep empathische tekst.' - Argus

'Met veel inlevingsvermogen, direct aansluiting zoekend bij hun leefwereld, schetst Erik Vlaminck de psychologische druk die wordt uitgeoefend op boeren die het nochtans goed menen. (...) boeren heeft alles in zich om een kleine klassieker te worden in onze theaterliteratuur.' - Jooris van Hulle, Kunsttijdschrift Vlaanderen

Over Erik Vlaminck:

'Dit is een van de beste schrijvers van Vlaanderen, die maatschappelijk engagement weet te combineren met mooi, aangenaam en vlot leesbaar schrijven.' - De Wereld Morgen

Over Een berg mens onder witte lakens:

'Met Een berg mens onder witte lakens bevestigt Vlaminck zijn vakmanschap en sluit hij zich aan bij het selecte clubje van de belangrijkste schrijvers van dit taalgebied.' - ★★★★ Cutting Edge

Over De Zwarte Brug:

'De manier waarop hij het Vlaamse erfgoed weet te vertalen naar het geschreven woord, is ronduit perfect. Dit boek is nu al uitstervend Vlaams erfgoed.' ★★★★★ - Cutting Edge

‘Ik liep dagen later nog met de personages rond. Hun beweegredenen bleven me fascineren, ik bleef hun stemmen horen, ik bleef me verbazen over de naar de keel grijpende tragiek die Vlaminck puurde uit zulke gewone levens. ★★★★ - Standaard der Letteren


2 juli 2019

GELUKKIGE 65e VERJAARDAG, ERIK VLAMINCK

Jarige Erik Vlaminck wordt gevierd met brieven aan Dikke Freddy

Ter gelegenheid van de verjaardag van de auteur, met als alter ego Dikke Freddy, schreven 13 vrienden en bekenden een antwoordbrief. Gebundeld in de exclusieve oplage van 1 exemplaar voor de auteur: DIKKE FREDDY KRIJGT ANTWOORD. Op uw gezondheid!