Youssef Kobo (1988)

is een belangrijke allochtone opiniemaker op Twitter en in De Morgen. Hij werkt als communicatieadviseur op het kabinet van Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V).

Bibliografie
Sire, er zijn geen allochtonen meer (mei 2019)