Zie mij

Klik op de afbeelding om te vergroten
9789460012914

Auteur: (w)onderweg

In 1943 ontdekte de Amerikaanse kinderpsychiater Leo Kanner dat autisme geen vorm van geestesziekte is, maar een ontwikkelingsstoornis die ook voorkomt bij normaalbegaafde kinderen.

Hoewel er sindsdien veel vooruitgang is geboekt in het onderzoek naar autisme, bestaan nog heel wat stigmatiserende vooroordelen en misverstanden. De stereotiepe beelden van de geniale gek of van de in zichzelf gekeerde, wereldvreemde zonderling doen afbreuk aan het breed scala van autismespectrumstoornissen en aan de opmerkelijke verschillen tussen mensen met autisme.

 

Zie mij is een uniek kijk- en leesboek dat eindelijk een stem en gezicht geeft aan mensen met autisme. In woord en beeld geven ze uitdrukking aan hun zorgen, angsten, dromen en verlangens. Wie hun proza en gedichten leest of hun boeiende kunstwerken bekijkt, komt tot de conclusie dat zij op de keper beschouwd niet zoveel verschillen van ons. Ze willen gehoord en begrepen worden. Zodat je hen ziet zoals ze echt zijn.

€ 19,95 (Incl. 6% BTW)