© Katrijn Van Giel

Jos Borré (1948)

schreef jarenlang recensies over Nederlandse en Vlaamse literatuur voor vele bladen en tijdschriften, het meest en het langst
voor De Morgen. Hij zetelde verscheidene keren in de jury van De Gouden Uil, de AKO literatuurprijs en andere, officiële literaire prijzen. Hij publiceerde onder meer de monografie Walter van den Broeck (1985), Gerard Walschap. Rebel en missionaris (1990) en Gerard Walschap. Een biografie (2013).

Thuiskomen. Leven en werk van Walter van den Broeck (april 2024) is het eerste omvattende overzicht van Van den Broecks rijkelijke oeuvre


BOEKEN

(2024)