Christian De Borchgrave (1966)

is doctor in de geschiedenis, adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers en wetenschappelijk medewerker aan het Ruusbroecgenootschap (UAntwerpen). Hij publiceerde voornamelijk over de geschiedenis van de katholieke kerk in Vlaanderen tijdens het interbellum. In het voorjaar van 2019 is bij Vrijdag zijn boek Zalig de armen van geest. Vlaanderen 1918-1940: een kerk in strijd met het moderne materialisme verschenen.


BOEKEN

(2019)


MEDIA

Over Zalig de armen van geest:

‘Een prachtig boek dat de aarzelingen van de Kerk heel mooi blootlegt. De angst om zichzelf te verliezen als ze de moderne wereld omarmt.’ - Rik Torfs

'Een bevattelijke synthese die helder gestructureerd en vlot geschreven is. (...) De Borchgrave’s analyse en de daaruit verworven inzichten kunnen beslist relevant worden genoemd, zelfs drieëntwintig jaar na onderzoek.' - BMGN - Low Countries Historical Review