Frederik Lucien De Laere (1971)

is dichter. Hij publiceerde eerder Paniek in het circusDe martelgang en Secuur. Zijn gedichten verschenen in o.a. Het Liegend KonijnPoëziekrant en Deus ex Machina, en in enkele bloemlezingen, zoals Gerrit Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. In 2007 en 2008 was hij stadsdichter van Damme. Hij maakt sinds 1997 deel uit van het eigenzinnige dichterscollectief Het Venijnig Gebroed. 

Bij Vrijdag verschenen zijn vierde en vijfde dichtbundel: In uiterste staat (2016) en Opabinia (2019).


BOEKEN

(2019)

(2016)


MEDIA

Over In uiterste staat:

'Met zijn vierde bundel ‘In Uiterste staat’ bewijst Frederik Lucien De Laere definitief zijn maturiteit.' - De schaal van Digther

'Een bundel die je ademloos leest, alhoewel je adem elke keer stokt als je door de uitgekiende woordkeus weer aan de grens van een bestaan aangekomen lijkt. - NBD Biblion

 

Over Opabinia:

'Voor Charles Darwin vormden uitgestorven dieren de eerste aanzet voor het denkwerk dat zou uitmonden in zijn evolutietheorie. Voor Frederik Lucien De Laere vormen ze het uitgangspunt voor fraaie poëzie.’ - Dirk Draulans

'Dood en vergankelijkheid zijn overheersende thema’s in de bundel, maar de gedichten beschrijven ook de wonderlijke en vaak spectaculaire wezens die de aarde hebben bevolkt en zijn dus tegelijk een lofbetuiging aan het leven in al zijn schoonheid en complexiteit.' - PoëzieCentraal

'Opabinia is een interessante snuisterij voor mensen met een speelse hang naar nostalgie.' - Meander Magazine

'Het is een origineel gegeven om de wereld waar wij nogal roekeloos mee omspringen met een poëtische blik door de ogen van de uit gestorvenen te bekijken.' - André Oyen, Lezers Tippen Lezers