Chanelle Delameilleure (1980)

is historica. Ze voert onderzoek naar huwelijksconflicten in de laatmiddeleeuwse Zuidelijke Nederlanden.  Samen met Andrea Bardyn en Jelle Haemers publiceerde ze in het voorjaar van 2019 het boek Wijvenwereld. Vrouwen in de middeleeuwen.


BOEKEN

(2019)


MEDIA

Over Wijvenwereld:

'Wijvenwereld is een grote mozaïek van korte verhalen die een kleurrijk beeld scheppen van actieve en sterke vrouwen in een weliswaar uiterst genderongelijk middeleeuws Brabant. Als een Bruegelschilderij bruist het van de herkenbare taferelen mét gewone vrouwen als protagonisten.' - ★★★★ Humo

'Alleraardigst boek. Jaagt veel clichés over vrouwenlevens over de kling.' - Trouw 

'Wijvenwereld maakt duidelijk dat wij een volstrekt verkeerd beeld hebben van de middeleeuwse samenleving en de sekseverhoudingen. Anders dan wel wordt gedacht, waren er tal van regels die vrouwen beschermden.' - Historisch Nieuwsblad

'Op basis van juridische processtukken en schepenregisters hangen [de auteurs] een fijnmazig beeld op.' - G/Geschiedenis