Marc Jacobs (1963) 

is hoogleraar Erfgoedstudies (UAntwerpen) en houder van de UNESCO-leerstoel voor kritische erfgoedstudies en het borgen
van immaterieel erfgoed (VUB). Voor 2019 was hij directeur van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Naast onderzoek over erfgoedbeleid, actornetwerk-theorie en UNESCO, is hij bezig met volkscultuur, overgangsrituelen en uitgevonden tradities. En met feesten natuurlijk.

In de loop van 2022 verschijnt Een carrousel van feesten. Verhalen over dynamisch erfgoed, jaar in, jaar uit.


BOEKEN

(2022)