Johan Leman (1946)

is pater dominicaan en emeritus gewoon hoogleraar in de sociale en culturele antropologie aan de KU Leuven. Hij was kabinetschef van Koninklijk Commissaris Paula D’hondt en directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding. Sinds decennia is hij bezieler van het diversiteitscentrum Foyer in Molenbeek.

In 2016 verscheen bij Vrijdag Moed en mededogen, mijmeringen van Paula D'Hondt die Leman optekende.


BOEKEN

(2016)


MEDIA

Over Moed en mededogen:

'Paula D'Hondt trekt lijn van oude partijpolitiek en communautaire strijd tot Syriëgangers' - Knack

'Dit boek, dat leest als een trein, bevat belangrijke inzichten en discussies. Zelfs als je niet akkoord gaat met sommige ideologische keuzen van D’Hondt (zoals ikzelf van tijd tot tijd moest denken), dan zet zij wezenlijke thema’s aan, en dat gebeurt zo weinig vandaag. ' - agorakring