Els Schreurs

schreef samen met haar partner Jean Lambrecks een boek over zijn dochter Eefje Lambrecks, die in 1995-1996 samen met An Marchal ontvoerd en vermoord werd door Marc Dutroux.

Eerder schreef Lambrecks al een boek over zijn dochter, maar omdat de uitleg van de veroordeelden in het dossier Dutroux vaak tegenstrijdig en niet in overeenstemming met de feitelijke gegevens was, verscheen in 2020 Dossier Dutroux, de waarheid. In dit boek zetten Lambrecks en Schreurs hun onderzoek voort. De afgelopen jaren werden ze daarbij ondersteund door Jean-Pierre Adam, een van de hoofdonderzoekers van de Cel Neufchâteau.


BOEKEN

(2020)

Media

Over Dossier Dutroux, de waarheid:

'Door zowel dossierstudie en eigen onderzoek gaan de auteurs verder waar het gerechtelijk en het parlementair onderzoek zijn gestopt. Daaruit volgen elementen die aantonen dat de misdadige activiteit van Dutroux groter was dan de feiten waarvoor hij werd veroordeeld en dat hij mogelijks ook nog andere slachtoffers maakte.' - Apache

'Wie destijds geïntrigeerd was door de zaak-Dutroux of wie er pas nu kennis van wil nemen, bijvoorbeeld heel wat jongeren die na 1995 werden geboren, vindt in dit boek zijn gading. Het leest als een trein en laat niets aan de verbeelding over. Het zou overigens best ook mogen aanbevolen worden aan plichtsbewuste onderzoekers van gerecht en politie van vandaag. Bij deze dus.' - 't Pallieterke

'Het is een gedetailleerd relaas met fragmenten uit verslagen van
Justitie, getuigenverklaringen en latere onderzoeken. Deze objectieve aanklacht tegen de Belgische Justitie komt er vanuit het gevoel niet genoeg antwoorden te hebben en vanuit de vrees dat de dader vervroegd zou kunnen vrijkomen. Interessant boek over een van de meest beruchte misdadigers van België.' - NBD Biblion

'In hun boek worden er nieuwe feiten aangetoond en lacunes blootgelegd. Zo beschrijven ze nauwkeurig dat er in het onderzoek naar de ontvoering van Julie en Melissa, al in september 1995 duidelijk een link bestond tussen de ontvoering, Hotel Brazil in Blankenberge en Dutroux.' - Nancy Vandebroek, Het Belang van Limburg

'Als je in true crime geïnteresseerd bent, en oud genoeg bent om iets van de zaak Dutroux af te weten dan is dit een boek wat je moet lezen.' - Veronique, koukleum.nl