Diverse sprekers introduceren 'De dokter is uw kameraad niet'

Aan verschillende BV's werd gevraagd wat zij vonden van De dokter is uw kameraad niet, het nieuwste boek van Louis van Dievel. We kunnen de reacties alleen maar omschrijven als laaiend enthousiast.

Jan Verheyen

'"Iedereen heeft een verhaal," zo wordt wel eens gezegd. En eigenlijk is dat gewoon waar. Maar niet iedereen heeft zoveel verhalen als Guust Van Mol, waarover Louis van Dievel de biografictie De dokter is uw kameraad niet schreef.' Zo begint regisseur Jan Verheyen zijn lovende reactie.

'Het boek van Louis van Dievel vertelt niet alleen het fascinerende en rijke leven van Guust Van Mol, maar geeft en passant ook een tijdsbeeld van het Vlaanderen van de jaren '60.' Zeker lezen dus!

Rik Torfs

Rik Torfs is ook niets dan positief: 'Het is weer prachtig, een echte Van Dievel. Werkelijker dan de werkelijkheid en waarachtiger dan de waarheid. Een meesterwerk.'

'Koop dit boek en lees het driemaal. En een vierde keer voor straf.' is zijn besluit. Tja, dat is misschien wat veel van het goede. Wij zijn al blij als je het één keer leest, hoor!

Hildegard Warnink

'Louis van Dievel beschrijft zo waarheidsgetrouw de gemeenschapshuizen uit onze studententijd in Leuven, dat je de wanorde herbeleeft, de schimmel op de afwas ruikt en doordrongen wordt van het gebrek aan gemeenschapszin van hen die de wereld gaan redden.' Zo looft professor kerkelijk recht Hildegard Warnink de schrijver om zijn realistische vertelstem.

'Niemand verstaat de kunst zoals Louis om zo te schrijven. Zo echt en doorleefd dat je stilletjes gaat vermoeden dat Louis zelf zo is, zo denkt en voelt.'

Rik Van Cauwelaert

'Als rechtgeaarde reactionair vraag ik me wel eens af wat iemand ertoe brengt om lid te worden van een extreem linkse partij zoals destijds Amada', aldus journalist Rik Van Cauwelaert. Goed nieuws, want op die vraag krijgt iedereen nu een antwoord in De dokter is uw kameraad niet. 

Guust Van Mol is lid van de partij Amada, maar na een reis naar China verlaat hij de partij. 'De communistische realiteit valt een beetje tegen. Hij zal zich later engageren bij de sp.a. Ook die passage is heel verhelderend. Vooral over de sp.a.'

Lukas De Vos

Volgens schrijver Lukas De Vos borduurt Louis Van Dievels nieuwste boek voort op hetzelfde stramien als zijn vorige werk. 'In die zin dat Louis in mijn ogen de meest herkenbare proletarische auteur van dit ogenblik is. Hij is de man die het meest onthecht is, het meest humor heeft en tegelijkertijd ook oog heeft voor de kleine man.'

Een boek voor iedereen die vreest voor de macht van de kerk in Vlaanderen: 'Als je dus toch een boek wil lezen waarbij je je geloofstwijfel bevestigd wil zien, dit is het boek om te lezen. Want geloof nooit dat de Kempen stil zijn. Integendeel.'

Wivina Demeester

Wivina Demeester heeft de nieuwe Van Dievel graag gelezen: 'Chapeau voor van Dievel, die met een dergelijk complex leven als dat van Guust Van Mol een goede autobiografictie heeft geschreven.'

Het boek loopt over een periode die de politica goed kent en vele herinneringen oproept. 'Het brengt me eigenlijk een beetje terug tot mijn eigen jeugd. Ik zat aan de universiteit van Gent vóór '68. Ik was er lid van de studentenparochie.'

Walter Van Steenbrugge

Strafpleiter Walter Van Steenbrugge vindt een boek echt goed op twee voorwaarden: 'als je aan het lezen slaat en je wilt alsmaar verder lezen, dan is dat een heel goed teken. En twee, als je na de lectuur van het boek de inhoud ervan zo snel mogelijk wilt delen met vrienden en met kennissen. De dokter is uw kameraad niet voldoet echt aan beide voorwaarden.'

Het boek brengt een boeiend onderwerp onder de aandacht. 'Politieke partijen gaan vaak niet in dienst treden van de maatschappij, maar denken aan zichzelf. Macht is toch wel een heel speciaal beestje.' Stof tot nadenken dus!

Renaat Landuyt

Renaat Landuyt herinnert zich nog goed hoe hij in de jaren 2000 Jan Van Duppen, de basis voor Van Dievels hoofdpersonage, leerde kennen. 'Ik was toen Vlaamse minister, hij was Vlaams volksvertegenwoordiger voor de sp.a. Ik zie hem nog rondlopen met zijn trolley vol boeken. Een intellectueel in de politiek.'

Over het boek is de politicus ook erg enthousiast: 'Eerst arbeider, later parlementair en nog later dokter in een achterstandswijk. Een mooie evolutie, een mooi beeld van een politieke generatie. Guust Van Mol, de hoofdfiguur, staat niet alleen voor Jan Van Duppen maar voor een hele generatie politici.'

Siegfried Bracke

Siegfried Bracke stelt met genoegen de nieuwe roman van Louis van Dievel voor: 'Ik sta hier graag omdat dit een steengoed boek is dat u moet hebben gelezen.'

'Van Mol is een Kempische stijfkop, maar ook een verstandig mens. Hij is ook het product van een generatie, mijn generatie.  De schok van herkenning was zeer groot. De jongste van Van Dievel is vooral een mooi, ja zelfs pakkend verhaal over la condition humaine.'

Vera Dua

Vera Dua, oud-voorzitter van Groen, heeft Jan Van Duppen persoonlijk gekend toen hij in het Vlaamse Parlement zat. 'Het is altijd plezant om een boek te lezen over iemand die je gekend hebt.'

Daarnaast herkent Dua ook vele andere zaken in De dokter is uw kameraad niet. 'Jan en ik zijn leeftijdsgenoten en ik heb in mijn jonge jaren ook jonge mensen gekend die vanuit een streng, strikt katholiek milieu de stap hebben gezet naar Amada. Dat was toen de Marxistisch-Leninistische arbeiderspartij, dus Alle Macht Aan De Arbeiders. In het boek worden heel goed de mechanismen beschreven, het sekte-karakter, het feit dat een zeer grote loyauteit ten aanzien van de partij wordt gevraagd en het niet mogen kritisch nadenken over de ideologie.'