Vader Anseele

€ 10,00

Auteur: Eric Bauwens
ISBN: 9789460017964

EDWARD ANSEELE SR. (1856-1938) was de vader van het reformistisch socialisme, een van de oprichters van de Belgische Werkliedenpartij (de huidige sp.a) en van de coöperatieve maatschappij Vooruit.
Anseele, een van de meeste markante figuren uit ons verleden, is nog tijdens zijn leven uitgegroeid tot een mythe. De manier waarop hij door sommigen werd vereerd, grensde bij momenten aan afgoderij.

In deze biografie leren we Anseele kennen als de gedreven en bijwijlen dictatoriale politicus die de versplinterde socialisten samenbrengt en er een performante politieke partij van maakt, als de visionaire ondernemer die een industrieel imperium uitbouwt en als de organisator die tijdens de oorlogsjaren Gent redt van honger en kou.

Eric Bauwens (1960, Gent) studeerde Sociologie. Hij werkte lange tijd bij Defensie en publiceerde boeken over de Gentse diva en operadirectrice Vina Bovy en over het Gentse volkstoneel.


Over Vader Anseele: 

'Voor een breed publiek leesbare en goed gedocumenteerde biografie'

De Gentenaar

'Een absolute aanrader, zeker voor wie zich socialist of sociaaldemocraat noemt en voelt. Het vuur dat Anseele tijdens zijn leven kon opwekken met zijn redenaarstalent kan bijna honderd jaar na zijn dood nog bezielen via zijn daden, die door Eric Bauwens met veel overgave zijn verzameld en neergeschreven.' 

 Doorbraak

'Ik kan ulder alvaste "het ruuie boekske" van 330 paazjes echt aanbeveele' 

Luk De Bruycker, De Streekkrant