En de bomen

€ 20,00

Auteur: Patrick Conrad
ISBN: 9789460019197

En de bomen, de nieuwe, langverwachte dichtbundel van Patrick Conrad, bestaat uit vier cycli waarin hij in de herfst van zijn leven afscheid neemt van zijn moeder en een wereld die wankelt. Zijn geliefde thema's als de vergankelijkheid, het ouder worden, de vervagende schoonheid, de vergeten liefdes en de vermanende aanwezigheid van de dood weet hij opnieuw in zijn onnavolgbare barokke, flamboyante, muzikale taal te verwoorden.
Een onmisbaar boek, zowel voor wie de dichter Conrad wil ontdekken als voor hen die met zijn rijk oeuvre, dat meer dan een halve eeuw overkoepelt, vertrouwd zijn.
Patrick Conrad is schrijver, plastisch kunstenaar, filmmaker en dichter. Hij won zowel de Hercule Poirotprijs als de Diamanten Kogel. Zijn werk werd vertaald in het Engels en het Duits. De vertaling van zijn vorige poëziebundel De Cadillac van Mallarmé verschijnt in 2021 in Brazilië.


Over En de bomen

'Conrad heeft met En de bomen een hoogtepunt aan zijn oeuvre toegevoegd, waarin gevoelens en doodsangst en verdriet helder en treffend verwoord worden.'

 Carl de Strycker
Kunsttijdschrift Vlaanderen

'De taal is overtuigend ondanks de vele vraagtekens bij verleiding en misleiding in het zoeken naar de waarden tijdens het luisteren en kijken. De beelden van de illustraties op de flappen versterken die contrasten in de barokke of heldere woorden. Een overtuigend resultaat in "de waan van wat zal voortbestaan" en daarmee een bijzondere bundel.'

NBD Biblion

'Wat teksten als deze zo sterk maakt is hun klinkend verwoorde gebrek aan subtiliteit. De dichter neemt geen blad voor de mond, als een boeteprediker geselt hij de lezer die te lamlendig is om in actie te komen. "Mijn wapens waren mijn woorden," aldus het laatste gedicht. Laten we naar hem luisteren.' 

Poëziekrant