De eeuw van Jan de Lichte

€ 20,00

Auteur: Elwin Hofman met bijdragen van Tom Bervoets, Bruno Blondé, Lieke van Deinsen, Klaas Van Gelder, Anaïs Huyghe, Wouter Ryckbosch, Marjolein Schepers, Beatrijs Vanacker, Reinoud Vermoesen, Tom Verschaffel, Renée Vulto en Heleen Wyffels
ISBN: 9789460018930

De televisieserie De Bende van Jan de Lichte biedt een unieke blik op de onderbuik van de achttiende eeuw. In lijn met de succesroman van Louis Paul Boon krijgen we een beeld van armoede, misdaad en dagelijks leven in een eeuw die zelden onder de aandacht komt. De serie is een geknipte aanleiding om een aantal thema's uit die geschiedenis meer uit te diepen. Dit boek wil niet zozeer de feiten en fouten in de serie benoemen, maar ze eerder aangrijpen om een ruimer beeld te schetsen van de achttiende-eeuwse Oostenrijkse Nederlanden in een eeuw van weelde en pauperisme, van gruwel en mededogen, van volkshelden en Verlichting, van bezetters en revolutie.


Over De eeuw van Jan de Lichte:

'Een toegankelijke en vlot leesbare introductie tot de relatief onbekende 18de-eeuw Oostenrijkse Nederlanden.' - Kunsttijdschrift Vlaanderen

‘Dat vakhistorici naar aanleiding van een populair-historische productie naar buiten treden met hun kennis, zonder daarbij belerend te worden, is lovenswaardig. In een maatschappelijk klimaat waarin de meerwaarde van academisch onderzoek in de menswetenschappen openlijk wordt bevraagd is zo’n bijdrage des te waardevoller. Elwin Hofman verdient felicitaties voor dit mooie boek.’ - Brecht Deseure, King’s College London, TSEG

'Een tijdslijn past het geheel in breder perspectief, een literatuuroverzicht informeert waar de tonelen aan zijn ontleend. Deze veelzijdige en vlot leesbare compositie kan dan ook prima dienen als handleiding bij de serie.' - Geschiedenis Magazine

'Een interessante aanvulling bij de prachtige tv-reeks. Het zou aanbeveling verdienen mochten bij meerdere historische tv-reeksen of verfilmingen dergelijke historische kaders geschreven worden. Ze brengen op een vlotte wijze de "saaie" geschiedenis dichter bij de "levende" mensen.' - 't Pallieterke