Uitgesproken

€ 10,00

Auteur: Theater Aan Zee (TAZ)
ISBN: 97894643406424

Heftige tijden vragen om reflectie. Gerenommeerde wetenschappers en specialisten zijn door Theater Aan Zee (TAZ) gevraagd een visietekst te schrijven als start voor een ruimer maatschappelijk debat rond mensenrechten, armoede, macht/onmacht van wetenschap, diversiteit, Big Tech en afscheid door corona. Voedsel voor meningsverschil, verheldering en het scherper stellen van onze samenleving.

Het Oostendse theater- en muziekfestival TAZ biedt elke zomer zicht op de nieuwste podiumkunsten, muziek en literatuur. Met Uitgesproken wordt nu ook het maatschappelijk debat gevoed.


Over Uitgesproken:

Uitgesproken. De TAZ redes bevat vlot leesbare, to-the-point essays van mensen die weten waarover ze het hebben. Teksten die er stuk voor stuk staan en een vernieuwend perspectief geven op de thema’s die aan bod komen en ons allen aan belangen. Ook buiten de context van TAZ 2021 kunnen zij het maatschappelijk debat hieromtrent aanzwengelen.' - Stefaan Pennynck, Kunsttijdschrift Vlaanderen


Over de auteurs

Jamila Channouf is bezielster van De Gentse Lente, een kleurrijk platform voor ondernemerschap, creativiteit en muziek. In haar boek Sandwichkinderen vertelt ze over haar jeugd in het diverse Borgerhout.

Wim Distelmans is oncoloog, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, voorvechter voor de erkenning
van palliatieve zorg en voor de mogelijkheid om euthanasie te kunnen laten uitvoeren.

Katleen Gabriels is moraalfilosofe, gespecialiseerd in
computerethiek. Ze werkt als universitair docent aan de universiteit van Maastricht. Sinds augustus 2020 is ze de opleidingsdirecteur van de bacheloropleiding Digital Society.

Jos Geysels is minister van staat en meer dan tien jaar
actief in de armoedebeweging. Hij schreef met Erik Vlaminck Uit woede en onbegrip. Een pamflet over de schande van de armoede (Vrijdag, 2019).

Patrick Loobuyck is politiek filosoof verbonden aan de Universiteiten van Antwerpen en Gent. Hij is ondermeer auteur van deze boeken: Voor elkaar – Met elkaar. De kunst van het samenleven in crisistijd (Pelckmans, 2021); Samenleven met gezond verstand (Polis, 2017).

Pieter T’Jonck is ingenieur-architect en kunstcriticus.
Naast zijn activiteit als zaakvoerder van een architectenbureau schrijft hij sinds 1980 over theater, dans, performance, beeldende kunst en architectuur. Daarnaast begeleidt hij kunstenaars en beginnende critici in workshops en reguliere opleidingen als DasArts. Hij is bovendien curator van tentoonstellingen en dramaturg.

Walter Van Steenbrugge is advocaat, strafpleiter en auteur van o.a. De affaire Justitie en Schuld en boete. Graag zonder blinddoek.