Michel Follet (1959)

werkt voor radio en televisie als presentator en redacteur. Over zijn passie voor de kermis publiceerde hij eerder
Foorwaarts, De Sinksenfoor en Roulez, roulez. In het najaar van 2022 verschijnt zijn vijfde kermisboek Een slag van de molen, waarin de kermisfanaat zich verdiept in de grote draaimolens door de jaren heen.

Wanneer zien we u terug? De laatste bed & breakfast, zijn melancholische relaas over zijn ouders in het zorgcentrum, verscheen in de zomer van 2021.


BOEKEN

(2022)

(2021)

(2017)

(2016)

(2015)

(2011)

(2011)

(2009)

(2008)


MEDIA

Over Wanneer zien we u terug?

‘Aan de hand van flashbacks tekent Follet op een zeer inlevende wijze en met humor de personages van zijn ouders en het gezin. Het in erg toegankelijke taal geschreven boek is zeer lezenswaardig door de positieve en humorvolle kijk op ouderdom.’ - NBD Biblion

'Op lichtvoetige, maar indringende wijze pleit het boek ervoor altijd te proberen om ouderen voor vol te blijven aanzien, ook al lijken ze soms slechts een echo van wie ze ooit waren.' - Kerk & Leven

'Wie in dit boekje duikt, maakt kennis met de wereld van alledag en de plek die ouderen erin innemen. Follet geeft toe dat hij het soms moeilijk heeft met hoe de zaken lopen. De coronacrisis heeft de eenvoudige contacten met zijn zorgbehoevende ouders fors bemoeilijkt, maar bovenal ademt Wanneer zien we u terug? bewondering, liefde en respect voor alle betrokkenen. We leven, zo onderstreept de auteur, in een wereld met een steeds groter wordende groep ouderen en we kunnen nog heel wat van leren. Deze publicatie helpt er alvast bij, op een pretentieloze manier.' - Benedikte, Goodreads

'Wanneer zien we u terug? bevat een vlot geschreven verhaal, met zowel tragiek als humor, vol herinneringen uit het verleden. Er komen vele situaties voor, die we zeker zullen herkennen, en waarin we de gedachtegang van de bewoners beter leren kennen.' - De Boekenkast

'Het boek is zeer toegankelijk en leest als een trein. Je wordt als het ware meegenomen in de warme, soms grappige, soms tragische gebeurtenissen en herinneringen.' - De Mens Nu

Over Stille vriendschap:

'Het is met zoveel begeestering en liefde voor de letteren geschreven dat je vast en zeker met ander werk van deze auteur wilt kennis maken zoals bijvoorbeeld 'Oorlog in mijn hoofd' en 'Oogcontact'.' - André Oyen, Lezers Tippen Lezers

Over Kaartjes aan de kassa:

'Kleine, verrassende verhalen over de kermis, die keer op keer aantonen dat dit volksvermaak anno 2016 meer dan ooit bestaansrecht heeft.' - Showbizz.be

'Het is smullen geblazen van Michel die zijn groot hart boordevol kermispassie met een vlotte pen en een guitige knipoog kan uitstorten over de pagina's.' - André Oyen, Lezers Tippen Lezers

Over Kopzorgen:

★★★ - Met de neus in de boeken