Peter Scholliers (1953)

was hoogleraar Geschiedenis aan de VUB. Hij onderzocht de geschiedenis van sociale ongelijkheid, levensstandaard, voeding, lonen en prijzen, en de materiële cultuur van 1800 tot vandaag. Eerder publiceerde hij Arm en rijk aan tafel en
Geschiedenis van de ongelijkheid.

Bij Vrijdag verscheen in 2021 Brood. Een geschiedenis van bakkers en hun brood.


Boeken

(2021)


5 april 2023

Peter Scholliers in Engelse vertaling 

Met veel plezier melden we dat de toonaangevende Britse uitgeverij Bloomsbury in december 2023 de Engelse vertaling van Brood zal publiceren.

Om de wereld te begrijpen, is het best de kern van het bestaan te onderzoeken, en al lang draait die rond brood. De geschiedenis van het brood is in feite de geschiedenis van álles. Het boek waarin Peter Scholliers de actoren bestudeert die deze geschiedenis maken - broodeters, bakkers en overheden - gaat de grens over.


Over Brood: 

'Een lezenswaardige studie, die getuigt van liefde voor smaakvol en gezond brood.' 

Walter Smits
Kunsttijdschrift Vlaanderen

'Scholliers toont aan hoe onze eetgewoonten veranderen zonder dat we het altijd goed beseffen.' 

Alain Mouton
Trends

'Brood is dan ook een diepgaand werk op het niveau van een doctoraat met grootste onderscheiding: geen kruimel is geen vier keer omgedraaid.'

Luckas Vander Taelen
Doorbraak

'Het aardige van het boek is dat het je als onervaren bakker als het ware bij de hand neemt. Niemeijer legt uit wat je moet doen en ook waarom. Geen detail wordt overgeslagen of onbelangrijk geacht.' 

Geertje Bikker-Otten
Reformatorisch Dagblad

'Voor wie de geschiedenis van het brood meer dan oppervlakkig en anekdotisch wil kennen is dit een prima aanschaf.'

G-Geschiedenis

'Door de volledigheid en detaillering van de historische informatie en context is dit een zeer indrukwekkend boek, het werk van een scholar die bevrijd is van de academische stijfheid en in zijn uitweidingen nu ook persoonlijk kan worden.' 

Huib Stam
Foodlog

'VUB-professor emeritus Peter Scholliers noemt ons dagelijks eten meer fundamenteel dan onze taal, godsdienst, kledij of vrije tijd.' 

Bruzz

'Brood, een geschiedenis van bakkers en hun brood is een must read voor iedereen, die wat verder wil kijken dan het voedingsmiddel zelf. Schrijver Scholliers zet fijn uiteen, hoe je de huidige wereld kunt begrijpen door de kern van de zaak centraal te plaatsen. Brood vormt uitstekende kost voor de dagelijkse maaltijd maar is ook studievoer voor culischrijvers en foodbloggers, die de context willen weten van voedsel en maatschappij.'

Gereons Keuken

'De geschiedenis van bakkers en hun brood is, behalve interessant, ook een bron van informatie, cijfers en grafieken maar verveelt nergens.'

NBD Biblion


Media