Het voorjaar van Vrijdag

Jacht is genomineerd voor de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2016

Jacht is genomineerd voor de longlist van de Libris Literatuurprijs. Op 7 maart zal de shortlist bekend worden gemaakt. Lees hier meer. 

Ode aan Eric Vlaminck door Jos Geysels

Auteur Erik Vlaminck ontving op 28 januari jl. uit handen van voorzitter Karel De Boeck van boek.be Het Gulden Boek vanwege zijn verdiensten voor het boekenvak.

Lees hier de eloge, uitgesproken door Jos Geysels, voorzitter van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Gefeliciteerd, Erik!

 

Beste Erik,

Sorry dat ik er niet bij kan zijn . Ik zit op dit moment namelijk in Gent op een gespreksavond over armoede. Ik denk dat je mijn afwezigheid niet kwalijk zal nemen, want ook jij hebt de afgelopen maanden talloze soortgelijke avonden gevuld.

Ook ‘Dikke Freddy’ moet ik verontschuldigen. Hij is een beetje kwaad omdat hij geen uitnodiging heeft gekregen voor deze nieuwjaarsreceptie en derhalve niet bij deze hulde betrokken wordt. ‘Want ’, heeft hij mij schriftelijk laten weten, ‘ ik schrijf al jaren brieven naar ministers en burgemeesters en die brieven worden buiten mijn weten in boekskes gedrukt en bij allerhande gelegenheden te pas en te onpas voorgelezen. Ik zou daar ook graag een billijke vergoeding voor krijgen.’
Ik heb begrip voor zijn klacht. Misschien kan je daar alsnog voor zorgen door hem ook iets op te spelden.

Beste Erik,

Wij en het ganse boekenvak zijn elkaar de laatste tien jaar veel tegengekomen.
In je boeken, maar daar gaat het vanavond niet over, en in het kleurrijke en veelstemmige netwerk van de republiek van de letteren in een Vlaanderen waar ‘ behalve bij de voetbalsport en het kaartspel, geen strikte regels zijn’. Indachtig je eigen visie op de noodzaak van engagement was je medeoprichter en later Voorzitter van de Vlaamse Auteursvereniging. Zo lag je mee aan de basis van een schrijversstatuut, een nieuwe fiscale regeling voor auteursrechten, hervorming van het lezingensysteem, modelcontracten,... Je werd voorzitter van het nu door de overheid erkende Boekenoverleg en daarna Voorzitter van de eerbiedwaardige Kantl. Wie weet wat er nog komt.

Vele functies. Een lobbyist in bijberoep. En altijd als vrijwilliger. Dat leverde soms veel werk op : schrijven en uitspreken van speeches, voorbereiden van ministeriële en andere formele bezoeken, strategieën bedenken, tactische manoeuvres uitvoeren en lange vergaderingen leiden.
Dat laatste bracht je ooit tot volgende mijmering : ‘Soms overvalt mij het unheimliche gevoelen de eenzame enige te zijn die daar onbezoldigd en als vrijwilliger aan die grote vergadertafel zit en telkens omringd ben door zo veel besliste en beslissende mensen die allemaal een goed loon ontvangen om te praten over dat boeken en letterenbedrijf dat er niet zou zijn indien er geen auteurs, vertalers, scenaristen en illustratoren zouden zijn die zorgen voor het basisproduct waarover gepalaverd wordt ‘
En voegde jij eraan toe: ‘En ik zeg dat met veel respect voor deze mensen’.

Dat respect , beste Erik, is wederzijds. Dat blijkt deze avond.
Het boekenvak is je erkentelijk voor je inhoudelijke vakkennis, het strategisch inzicht , de tactische souplesse en de ironische vastheid waarmee je getracht hebt zowel het statuut en de positie van de auteurs te verbeteren alsmede alle registers open te trekken om het boek de plaats te geven die het in de samenleving verdient. Namelijk , kwaliteitsliteratuur aanbieden zonder een hoge drempel, voor zoveel mogelijk mensen dus. Een canon, maar dan wel voor iedereen.

Kortom, beste Erik, je hebt in het boekenvak het een en het ander doen kantelen, nog altijd herkenbare sporen achter gelaten, enkele oude zekerheden doen wankelen en vooral duidelijk gemaakt dat je de luister van de letteren niet bezingt in een klaaglied.

Voor dat alles verdien je deze erkenning en de belofte van alle aanwezigen dat ze morgen, Vrijdag dus, naar de boekhandel snellen om je pas verschenen boek ‘ De zwarte brug’ te kopen.

Jos Geysels 

 

Gedichtendag 2016

De Zwarte Brug bij Boek van de maand in De Wereld Draait Door

'Zeer kleurrijke, grote Vlaamse roman.'

Vanaf 6.30 min

Lees hier meer over De Zwarte Brug

Herdruk De Canon

Niet alleen De Zwarte Brug is gewild, ook De Canon blijft populair. De 50 + 1 mooiste literaire werken uit de Nederlanden zijn op dit moment in herdruk en verschijnen opnieuw op 26 januari. Dat mag ook wel na zo'n mooie bespreking in De Volkskrant. 

'In meerdere opzichten hebben de leden van de canoncommissie puik werk geleverd... De toon is goed, de canon zelf inspireert.' 'De canon is ook nog eens fraai uitgegeven.' - De Volkskrant 09012016

Lees de volledige bespreking hier. 

Derde druk De Zwarte Brug

Net verschenen en nu al de derde druk! 'Je proeft Vlamincks verzet tegen onrecht en het vuur waarmee hij zijn door het leven vermalen personage verdedigt.' - De Morgen. Lees hier wat men nog meer schrijft over De zwarte brug. 

Patrick Conrad wint de Hercule Poirotprijs

Patrick Conrad, auteur van Moço, wint dit jaar de Knack Hercule Poirotprijs. Hij draagt deze prijs op aan Fred Braeckman, de dit jaar overleden drijvende kracht achter de poirotprijs.

Moço van Patrick Conrad wint de 18de Hercule Poirotprijs. De auteur kreeg de prijs op de openingsdag van de Boekenbeurs uit handen van Herbert Flack, alias commissaris Van In uit de misdaadserie 'Aspe'.

Lees meer

Hautekiet over Woesten en de zoektocht naar Het beste boek

Filmrechten van Vicky & John | Louis van Dievel verkocht aan Zodiak Belgium

Zodiak Belgium, voorheen bekend als Kanakna, één van de grootste televisieproductiebedrijven in België (o.a. Tom & Harry, Nieuw Texas, Liefde voor muziek, Geert Hoste waakt over het Land, Mijn Pop-Uprestaurant …), verwierf de verfilmingsrechten van de roman Vicky & John van Louis van Dievel. In zijn tiende roman schetst de auteur het samenwonen van een familie in de Kempen, wat aanleiding geeft tot grote wrijvingen en felle ruzies  maar ook tot hilarische taferelen uit heden en verleden van dit gezin. Lees meer.

Comments