© Nathan Broothaers

Shari Van Goethem (1988)

 is een dichter. Ze houdt van weinig woorden. Woorden die ze zo lang mogelijk onuitgesproken laat. Sacrale herhaling en misleidende eenvoud kenmerken haar poëzie. Ze zoekt graag de reikwijdte en de grenzen van de taal op, de verschillende betekenislagen in een woord, een zin.

 Van haar hand verschenen eerder de lovend onthaalde bundels Een man begraaft een boom (2016) en Tere stengels (2019). 

Een vorm van vasthouden van (maart 2024) is een oefening in aandacht. Een zoektocht naar metaforen. Een uitnodiging. Onvolledig. Een feest.


BOEKEN

(2024)

(2019)

(2016)In de media:


Over Tere stengels

‘Teksten die onder de huid kruipen.’

 Meander

Tere stengels is bijzonder en spannend.’

 NRC Handelsblad

'De bundel vertoont opvallend veel interne samenhang en complementariteit. De verzen voeden elkaar, worden door kruisverbanden gestut. Geregeld nemen gedichten in Tere stengels rollen aan die ze alleen ten opzichte van elkaar kunnen hebben, zoals een moeder alleen een moeder kan zijn door haar kind en een kind alleen daadwerkelijk kind kan zijn onder moederlijke hoede.'

  Ooteoote

 


Over Een man begraaft een boom:

 

'Een man begraaft een boom is een bundel die uitnodigt tot herlezen.' 

 Meander

'De gedichten van Shari laten zich kenmerken door een eenvoudige maar beeldrijke taal.'

Het Laatste Nieuws

 

'Hoe poëzie van levensbelang kan zijn - dat maken deze beklemmende, beklijvende gedichten duidelijk.' Carl De Strycker

Kunsttijdschrift

‘Shari Van Goethem hurkt, houdt halt in taal. Ze staat een tel lang stil, bevriest voor een moment het onderweg zijn in het leven. De gedachten die ze laat ontstaan mag je zelf aanvullen. Er zit een gestage vaart in haar verzen, een aanhoudend ritme, dat liefst niet rechtlijnig is. Haar woorden wringen. Haar taal knelt. En de lezer zet zich met haar verzen zelf ook aan een stilzwijgend hurken.’ 

 Annemie Tweepenninckx

'Van Goethem waarschuwt, ze wil ons doen zien, ons met de aftakeling confronteren en als een zoekend alchemist probeert ze diverse formules uit.' 

De schaal van Digther

'Niet veel debutanten presenteren zich met een overtuigende bundel en uit deze kleine categorie zijn er maar weinigen die meteen een authentiek geluid laten horen. Shari Van Goethem komt kwalitatief in de buurt van de eerste maar slaagt volledig voor het tweede.'

Biblion 24082016