Een vorm van vasthouden van

€ 21,99

Auteur: Shari Van Goethem
ISBN:
978 94 6434 230 7

Als moeder zit je op de voorste rij tijdens het eerste levensjaar van je kind. Tegelijkertijd duwen allerlei verwachtingen je in de rug. Dat is niet alleen vervelend, het leidt je ook af van wie en wat zich vlak voor je neus voltrekt: een schouwspel dat maar één keer wordt opgevoerd.

Dit poëtische dagboek is een poging om niet kwijt te raken wat je hoe dan ook in meer of mindere mate ontglipt. Het is een hulpmiddel, een aanmoediging voor (prille) moeders en vaders om – ondanks alle uitputting – te blijven kijken en ervaren, zonder daar slaap voor te laten.

Een vorm van vasthouden van is een oefening in aandacht. Een zoektocht naar metaforen. Een uitnodiging. Onvolledig. Een feest.


Shari Van Goethem

Shari Van Goethem (1988) is een dichter. Ze houdt van weinig woorden. Woorden die ze zo lang mogelijk onuitgesproken laat. Sacrale herhaling en misleidende eenvoud kenmerken haar poëzie. Ze zoekt graag de reikwijdte en de grenzen van de taal op, de verschillende betekenislagen in een woord, een zin.

 Van haar hand verschenen eerder de lovend onthaalde bundels Een man begraaft een boom (2016) en Tere stengels (2019). 

 


Een vorm van vasthouden van. Een poëtisch dagboek.