© Joke Van Damme

Eric Bauwens (1960)

is een gewezen legerofficier met een passie voor geschiedenis. Van hem verschenen bij Vrijdag Vader Anseele. Edward Anseele, politicus, ondernemer, mythe (2019) en Het adelaarsjong. Het tragische leven van de zoon van Napoleon (2021).

In De wiegjes van Lebensborn. Seksualiteit, voortplanting en kinderroof in het Derde Rijk (2023) brengt Eric Bauwens onthutsende feiten afgewisseld met schrijnende getuigenissen.


BOEKEN

(2023)

(2021)

(2019)


LEESFRAGMENTEN

Leesfragment: De wiegjes van Lebensborn - Eric Bauwens

Heinrich Himmler, een voormalig kippenkweker, is ervan overtuigd dat je het mensenras even goed kunt veredelen als dieren- en plantensoorten. Hij wil niets minder dan een Nieuwe Mens scheppen. Hij spoort zijn SS’ers aan om zoveel mogelijk kinderen te verwekken bij speciaal daarvoor geselecteerde, ‘raszuivere’ Arische vrouwen. Daartoe richt hij Lebensborn op, een SS-netwerk van kraaminrichtingen en kinderdagverblijven. Wie daar geboren wordt, zal de nieuwe Duitse elite vormen. Eric Bauwens neemt je mee in de geschiedenis van seksualiteit, voortplanting en kinderroof in het Derde Rijk. Duik hier in De wiegjes van Lebensborn en lees de proloog.

Lees meer »

Leesfragment: Het adelaarsjong - Eric Bauwens

Als Napoleon ten val komt, is zijn driejarig zoontje een nachtmerrie voor de Europese machthebbers. In Het adelaarsjong toont Eric Bauwens aan hoe een voetnoot in de geschiedenis toch nog een onsterfelijke legende werd. Duik hier in het verhaal van de zoon van Napoleon en lees de proloog.

Lees meer »

Over De wiegjes van Lebensborn:

'Helder geschreven, ook al gaat het over een duister onderwerp. Eric Bauwens maakt je bewust van de gevaren die uitgaan van utopiescheppers en de bepleiters van de maakbaarheid van de samenleving.​'

Dirk Rochtus

'De wiegjes van Lebensborn confronteert ons met het fatale huwelijk tussen (pseudo-)wetenschap en racistische ideologie. Het verhaal van Bauwens doet naar adem happen, te meer omdat we constateren dat er in 2024 niet zo gek veel is veranderd: in een oorlogslogica is het sollen met kinderen blijkbaar nog steeds een normale zaak.'

Historiek.net

'De auteur heeft zich bijzonder goed gedocumenteerd. Hij brengt ons de geschiedenis van Lebensborn wars van elke sensatiezucht.'

Humanistisch Verbond

'In De wiegjes van Lebensborn levert Eric Bauwens een belangrijke bijdrage aan de historische kennis van een onderbelicht aspect van het naziregime. Het is een krachtig en onthullend werk dat lezers aanspoort om na te denken over de menselijke impact van ideologieën die de fundamenten van de beschaving tarten.'

Tine Englebert
Gent Leest

'De wiegjes van Lebensborn heeft Eric Bauwens een belangrijke bijdrage aan de historische kennis van een onderbelicht aspect van het naziregime geleverd. Het is een confronterend werk dat ook zeer duidelijk maakt wat de impact van ideologieën is wanneer men de etische aspecten negeert.'

André Oyen
Antwerpen Leest


Boekvoorstelling De wiegjes van Lebensborn

Op donderdag 26 september 2023 stelde Eric Bauwens De wiegjes van Lebensborn voor in Liberas, Gent. Rudy Vanschoonbeek van Uitgeverij Vrijdag verwelkomde het publiek en professor Dirk Rochtus gaf duiding bij de Lebensbornthematiek. Griet Pauwels, die we kennen van de Paarse Zetel, interviewde de auteur. Rosemarie Bergmans, bekend actrice en het laatst levende Belgische Lebensbornkind, legde een getuigenis af. Beloftevolle accordeonist Miró Pauwels zorgde voor muziek.


Over het Adelaarsjong:

'Eric Bauwens slaagt erin via een figuur die amper een spoor in de geschiedenis naliet, een boeiend levensverhaal in zijn historische context te vertellen.' 

Walter Smits, Kunsttijdschrift Vlaanderen

Het boek biedt een schat aan informatie zonder dat het overdaad wordt. Het voelt alsof je een spannende roman leest, met zorgvuldig opgebouwde verhaallijnen en aan het einde valt alles op zijn plaats. De auteur laat ook even in zijn ziel kijken: ‘Willen we niet allemaal een held zijn? En mislukken we niet allemaal?’

Katrien Van Hecke, Gent Leest

'Het is een indrukwekkend verhaal en op zo een manier geschreven dat je er helemaal in meegezogen wordt.'

The new royalty book blog

'Eric Bauwens is erin geslaagd een complex en ingewikkeld tijdsgewricht op een bevattelijke manier te analyseren en zijn bevindingen in een boeiend en erg leesbaar verhaal te brengen voor het brede publiek.' -

't Pallieterke

'Lezenswaardig boek, waarin de lezer een goede indruk krijgt over het tragische leven van de zoon van Napoleon.' 

 Alles over boeken en schrijvers


Boekvoorstelling Het adelaarsjong

Op dinsdag 9 november 2021 stelde Eric Bauwens Het adelaarsjong voor in De Minard in Gent. Rudy Vanschoonbeek van Uitgeverij Vrijdag introduceerde het boek en Griet Pauwels, die we kennen van de Paarse Zetel, interviewde de auteur. Astrid Callens, vriendin en conférencière, las haar favoriete passages uit Het adelaarsjong voor en Dany Hendrickx, vriend en animerend stadsgids, droeg werk voor van Heinrich Heine en Edmond Rostand. Karin Tanghe, bekend van theater, televisie en Frans chanson, las voor wat gravin Lulu Wertheim tweehonderd jaar geleden in haar dagboek schreef over haar ontmoetingen met het adelaarsjong. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Sara Salvérius, accordeoniste en componiste.


Over Vader Anseele:

'Voor een breed publiek leesbare en goed gedocumenteerde biografie'

De Gentenaar

'Een absolute aanrader, zeker voor wie zich socialist of sociaaldemocraat noemt en voelt. Het vuur dat Anseele tijdens zijn leven kon opwekken met zijn redenaarstalent kan bijna honderd jaar na zijn dood nog bezielen via zijn daden, die door Eric Bauwens met veel overgave zijn verzameld en neergeschreven.' 

 Doorbraak

'Ik kan ulder alvaste "het ruuie boekske" van 330 paazjes echt aanbeveele' 

Luk De Bruycker, De Streekkrant