Crohnisch optimisme. Voorwoord van dokter Botelberge

'Ik denk dat deze getuigenis heel herkenbaar is, en wellicht ook een steun kan zijn voor patiënten, jong en oud, die met deze chronische ziekte geconfronteerd worden.' Dokter Botelberge schreef een voorwoord bij Crohnisch optimisme van Antonia Mezzina.


Crohnisch optimisme
Antonia Mezzina

ISBN: 9789464341409
Prijs: €20,-


Voorwoord van dokter Botelberge

In het professionele leven van elke arts zijn er patiënten van wie het verhaal op de een of andere manier heel sterk bijblijft. Nina is zeker zo’n geval, enerzijds omwille van de jonge leeftijd waarop zij geconfronteerd wordt met een ‘chronische ziekte’, maar ook omwille van de kenmerkende aanwezigheid van haar toegewijde ouders, een doortastende mama en een eerder stille Italiaanse papa. Net zoals Nina kan ik me de meeste contacten op de raadpleging of in de unit endoscopie haarfijn herinneren.

In dit boek beschrijft Nina sterk hoe ingrijpend de impact van sommige symptomen kan zijn op het algemeen welzijn van een patiënt met de ziekte van Crohn, zowel lichamelijk als geestelijk, en ook hoe ingrijpend diverse consultaties en onderzoeken wel kunnen zijn.
       Haar getuigenis maakt duidelijk dat de aanpak van deze ziekte complex kan zijn en dat informatie belangrijk is, zowel bij de diagnose als bij het verdere verloop van deze ziekte.

De huidige medische ‘multidisciplinaire’ aanpak, waarbij complexe casussen overlegd worden tussen artsen van diverse disciplines met specifieke interesse voor inflammatoir darmlijden, en ook de toenemende aanwezigheid van een toegewijde
‘Inflammatory Bowel Disease (IBD) verpleegkundige’ binnen de zorgverlening kenmerkt de evolutie in de aanpak van deze
aandoening, waarbij de kwaliteit van de zorg voorop staat.
       Ik denk dat deze getuigenis heel herkenbaar is, en wellicht ook een steun kan zijn voor patiënten, jong en oud, die met deze chronische ziekte geconfronteerd worden.

Dr. Thomas BotelbergeMeer leesfragmenten

Leesfragment: Schrikkeljaar - Anka Hashin

In Schrikkeljaar spelen verhalen over gewiekste scharrelaars en grootmoedige schepsels zich af in een nagenoeg surrealistisch universum waarin mens en dier centraal staan. Hun bestaan lijkt ongrijpbaar en dubbelzinnig, soms absurdistisch, soms heel reëel. Lees hier de eerste verhalen uit Schrikkeljaar van Anka Hashin.

Lees meer »

Leesfragment: Verloren - Ingrid Vander Veken

Voor Liesje Andriesse en haar zoontje eindigt een vier jaar durende vlucht voor het nazi-geweld in Auschwitz. Als Ingrid Vander Veken haar nagelaten oorlogsbrieven in handen krijgt, weet ze: dit verhaal moet worden verteld. Lees hier een fragment uit Verloren.

Lees meer »

Leesfragment: Koude Oorlogsbuit - Charles Ducal

Charles Ducal werpt in Koude Oorlogsbuit een kritische blik op het begrip ‘totalitarisme’. Onder die vlag worden communisme en nazisme doorgaans gelijkgeschakeld als twee even verfoeilijke extremen. Die overtuiging is in de loop der jaren rotsvast gaan staan. Maar archieven storen zich niet aan overtuigingen, ook niet als die onwrikbaar lijken. De auteur confronteert een aantal bestsellers over het Stalintijdperk, en in het bijzonder de visie van Hannah Arendt over dit onderwerp, met wat archiefstudie de laatste decennia aan het licht heeft gebracht. En dat is behoorlijk verrassend. Zoals u zal merken.

Lees meer »

Leesfragment: Iconen - Erik Vlaminck

Iconen geeft een ontluisterende inkijk in de gang van zaken in een psychiatrisch centrum in het Vlaanderen van de jaren zeventig. De roman toont een kluwen van machtsmisbruik en van onmenselijke bejegening. Amper vijftig jaar later dreigen de vergeetputten van toen vergeten te worden. Lees hier de eerste hoofdstukken uit de nieuwe roman van Erik Vlaminck.

Lees meer »

Leesfragment: Met de helm geboren - Dominique Deruddere

In Met de helm geboren. Memoires van een filmmaker vertelt Dominique Deruddere met een smeuïge en onnavolgbare vaart hoe hij opgroeide in de woelige jaren zestig en hoe hij aan de slag gaat met scenario’s, camera’s, castings en uiteindelijk de productie van de verhalen die hij wil brengen. Lees hier een fragment.

Lees meer »

Leesfragment: Kwaad bloed - Tine Bergen

Leuven, donderdagavond. Zeven studenten zitten opgesloten in de gemeenschappelijke keuken van hun kot. Zes leven. De zevende, Vinz, is dood. Zijn beste vriend Serge heeft gezworen dat iedereen pas naar buiten mag als de moordenaar zichzelf bekend heeft gemaakt.Kwaad bloed, de nieuwe thriller van Tine Bergen, beschrijft een bloedstollende confrontatie in een studentenhuis. Begin hier alvast met lezen.

Lees meer »