Rudy Vanschoonbeek: een introductie bij ‘Voor moedertaal en vaderland’

Bij de lancering van Voor moedertaal en vaderland, de biografie van Hendrik Conscience door Johan Vanhecke, gaf uitgever Rudy Vanschoonbeek onderstaande speech.

Dames, juffrouwen, heren,

Welkom in het Letterenhuis, zeer gastvrije host voor de presentatie van de zo lang verbeide biografie van Hendrik Conscience.

  • Dadelijk is Nele Hendrickx, directeur van het Letterenhuis, aan het woord over de band tussen deze instelling en haar gebiografeerde en biograaf.
  • Vervolgens licht Johan Vanhecke toe waarom hij zo vele jaren van zijn werkende leven gegund heeft aan het maken van deze biografie.
  • Bart De Wever, burgemeester van deze stad, zal aansluitend zijn appreciatie van de gebiografeerde en van dit boek te kennen geven.

Ikzelf onthul bij deze gelegenheid alvast dat Johan Vanhecke schuldig is aan het begin van mijn uitgeverscarrière. Veertig jaren geleden zorgde hij voor de liaison tussen Ronald Grossey van de toenmalige uitgeverij EXA en mijn eerste Uitgeverij Dedalus. Beide fondsen fuseerden en kort door de bocht samenvattend weze bekend dat Ronald en ik tot op vandaag samenwerken bij Uitgeverij Vrijdag. Dat heeft deze Johan Vanhecke dus op zijn geweten… meer details zijn voer voor een andere biografie.

Intussen valoriseert Uitgeverij Vrijdag het belang van goede biografieën van markante personen die literair, cultureel en/of maatschappelijk het verschil hebben gemaakt: eerder publiceerden we biografieën over Eduard Anseele, Leon Degrelle, Roger Van de Velde en J.M.H. Berckmans terwijl binnenkort Chris Ceustermans zijn biografie over Emmanuel de Bom presenteert in de fabuleuze Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek, en Manu Van der Aa – die eerder Paul Méral biografeerde – werkt aan de biografie van de Pink Poets, waaraan Patrick Conrad als haast enige overlevende getuige een zeer voorname bijdrage zal leveren.

"Uitgeverij Vrijdag valoriseert het belang van goede biografieën van markante personen die literair, cultureel en/of maatschappelijk het verschil hebben gemaakt."

En nu is er dus eindelijk deze allereerste biografie van de man die zijn volk leerde lezen, en waarover ik volgende sprekers nu aan het woord laat, niet zonder u er op te wijzen dat de welhaast laatste exemplaren van de eerste druk  straks aangekocht kunnen worden.


Alle speeches bij Voor moedertaal en vaderland