Voor moedertaal en vaderland

€ 39,95

Auteur: Johan Vanhecke
ISBN: 9789464340129

Verguisd, belachelijk gemaakt, onleesbaar verklaard. Nochtans is hij de enige Vlaamse auteur, wiens volledige werk in het Frans en het Duits vertaald werd, en van wie veel werken ook in andere talen verschenen. Een schrijver die bij het verschijnen van zijn ‘honderdste boekdeel’ in Brussel gevierd werd door tienduizenden lezers. De eerste man die het aandurfde op het Belgisch grondgebied een roman in het Nederlands te publiceren. Hij stond aan de wieg van de eerste Vlaamse krant, hij promootte onderwijs voor vrouwen, hij ijverde voor het gebruik van de volkstaal in openbare besturen en in rechtszaken, en vocht tegen iedereen die het Nederlands als cultuurtaal door het Frans wilde laten verdringen. De schrijver die het lezen van boeken populair maakte bij het gewone Vlaamse volk, en die zich veel minder conservatief opstelde, dan men laat uitschijnen. De man die ijverde voor de ontvoogding van de Vlaamse Belgen en hen met De Leeuw van Vlaanderen hun eigen epos gaf, heeft eindelijk een biografie: Hendrik Conscience.


Over Voor moedertaal en vaderland:

'Eindelijk is het hele leven van Conscience tot leven gebracht! Ik heb het geboeid in één ruk uitgelezen.'
– Prof. dr. Lode Wils

'Het is de grote verdienste van Vanhecke dat hij de figuur van Conscience niet be- of veroordeelt met eigentijds criteria maar hem kadert waar hij thuishoort: in zijn 19de eeuwse wereld van het jonge België, als een kind van zijn tijd.' - Lukas Vander Taelen, Doorbraak

'Uit Voor moedertaal en vaderland komt Conscience vooral ook, ondanks vlekjes als die ijdelheid, naar voren als een sympathieke man, iemand die begaan was met het lot van andere mensen. Niet alleen, zoals veel vurige idealisten, met mensen in een verre toekomst of een ver land, maar vooral ook met de mensen om hem heen.' - Marc van Oostendorp, Neerlandistiek

'Om dit bijzonder rudimentaire en vertekende beeld [van Hendrik Conscience] in te vullen en waar nodig bij te sturen schreef Johan Vanhecke de biografie Voor moedertaal en vaderland. En daarmee heeft hij een primeur te pakken.' - Bazarow Magazine