Voor moedertaal en vaderland

€ 45,00

Auteur: Johan Vanhecke
ISBN: 9789464340129

Verguisd, belachelijk gemaakt, onleesbaar verklaard. Nochtans is hij de enige Vlaamse auteur, wiens volledige werk in het Frans en het Duits vertaald werd, en van wie veel werken ook in andere talen verschenen. Een schrijver die bij het verschijnen van zijn ‘honderdste boekdeel’ in Brussel gevierd werd door tienduizenden lezers. De eerste man die het aandurfde op het Belgisch grondgebied een roman in het Nederlands te publiceren. Hij stond aan de wieg van de eerste Vlaamse krant, hij promootte onderwijs voor vrouwen, hij ijverde voor het gebruik van de volkstaal in openbare besturen en in rechtszaken, en vocht tegen iedereen die het Nederlands als cultuurtaal door het Frans wilde laten verdringen. De schrijver die het lezen van boeken populair maakte bij het gewone Vlaamse volk, en die zich veel minder conservatief opstelde, dan men laat uitschijnen. De man die ijverde voor de ontvoogding van de Vlaamse Belgen en hen met De Leeuw van Vlaanderen hun eigen epos gaf, heeft eindelijk een biografie: Hendrik Conscience.Speeches bij Voor moedertaal en vaderland:

Tijdens de boekvoorstelling van Voor moedertaal en vaderland gaven verschillende sprekers een speech, die je hieronder kunt teruglezen.


Over Voor moedertaal en vaderland:

'Eindelijk is het hele leven van Conscience tot leven gebracht! Ik heb het geboeid in één ruk uitgelezen.'
– Prof. dr. Lode Wils

'Uit Voor moedertaal en vaderland komt Conscience vooral ook, ondanks vlekjes als die ijdelheid, naar voren als een sympathieke man, iemand die begaan was met het lot van andere mensen. Niet alleen, zoals veel vurige idealisten, met mensen in een verre toekomst of een ver land, maar vooral ook met de mensen om hem heen.' - Marc van Oostendorp, Neerlandistiek

'Het is de grote verdienste van Vanhecke dat hij de figuur van Conscience niet be- of veroordeelt met eigentijds criteria maar hem kadert waar hij thuishoort: in zijn 19de eeuwse wereld van het jonge België, als een kind van zijn tijd.' - Lukas Vander Taelen, Doorbraak

‘Een zonder meer voortreffelijke biografie, die alle beschikbare informatie over haar onderwerp overzichtelijk en genuanceerd bundelt en die, zoals voor een goede synthese gepast, ook van allerlei nieuwe monografieên doet dromen. En ik hoop vooral dat ze de man die zijn volk leerde lezen ook aan enkele nieuwe lezers helpt: ik kan alleen maar bevestigen dat Johan Vanhecke helemaal overschot van gelijk heeft als hij zicht ‘blijft verwonderen dat men Conscience onleesbaar noemt’ (p. 474). Dat was hij alleszins absoluut niet.’ - Paul Pelckmans, Streven

'Om dit bijzonder rudimentaire en vertekende beeld [van Hendrik Conscience] in te vullen en waar nodig bij te sturen schreef Johan Vanhecke de biografie Voor moedertaal en vaderland. En daarmee heeft hij een primeur te pakken.' - Bazarow Magazine

'Vanhecke's biografie is een aanwinst.' - De Nieuwe Koers

'Vanhecke gaat in zijn biografie chronologisch te werk. Geconfronteerd met het omvangrijke oeuvre van de auteur, maakt hij resoluut de keuze om de verhalen en romans – waarvan de meeste over de liefde gaan en over de hinderpalen die ze meer dan eens in de weg staan – telkens kort inhoudelijk te situeren. Dat blijkt hier een goede optie, want Johan Vanhecke is, zoals het onderwerp van zijn biografie zelf dan, een uitstekend verteller.' - Luc Daems, Kunsttijdschrift Vlaanderen

'Het is dan ook een grote verdienste van de biograaf dat hij de schrijver Hendrik Conscience neerzet als een sociaal bewogen man die overeind probeerde te blijven op de politieke golven van zijn tijd.' - André Oyen, Lang Zullen We Lezen

'Johan Vanhecke schreef de eerste monumentale biografie van Hendrik Conscience (1812-1883), de vader der Vlaamse Letterkunde.' - Stretto

'Een toegewijde, gedegen biografie met prachtige illustraties en een uitgebreide bibliografie.' - NBD Biblion

Het debuut van Hendrik Conscience - 11 juli lezing 2023 Schoonselhof

In deze lezing vertelt biograaf Johan Vanhecke hoe Hendrik Conscience ertoe kwam om voor het eerst een Vlaamse roman te schrijven in het jonge België.