DW B, het literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande & Belfort, is na De Gids het oudste literaire tijdschrift uit het Nederlandse taalgebied. Onder hoofdredactie van Hugo Bousset is DW inmiddels een laboratorium voor de kruisbestuiving van literatuur en andere kunstvormen, zowel op papier als digitaal en met een regelmatig aanbod van podiumactiviteiten. Door literatuur, beeldende kunst, fotografie, architectuur en andere kunsten met elkaar in contact te brengen hoopt het tijdschrift elk van die kunsten tot een voortdurende staat van vernieuwing en verwondering te brengen.

DW is bovendien een van de grootste literaire tijdschriften. In de redactie werken talenten als Arnoud van Adrichem, Charlotte van den Broeck, Elma van Haren, Koen Peeters, Yves Petry, Maud Vanhauwaert en Peter Vermeersch mee aan voortdurende kwaliteit, relevantie, revelatie en innovatie.

Uitgeverij Vrijdag biedt sinds 2008 als onafhankelijke literaire uitgeverij een forum voor authentieke meningen & verhalen van schrijvers die schoonheid, ontspanning, verwondering en visie bieden. Stijlvol, vernieuwend en verrassend. Sinds begin 2018 geeft Uitgeverij Vrijdag DW B uit.

De redactionele koers blijft kwaliteit combineren met innovatie: elk jaar bieden vier fraai vormgegeven nummers uitmuntende teksten rond een urgent thema waarvan de samenhang zo groot is dat het geheel de delen overstijgt. Dankzij de vereende krachten wordt het digitale aanbod uitgebreid en permanent geactualiseerd met boekbesprekingen en nieuwsberichten, waardoor DW snel(ler) kan reageren op actuele ontwikkelingen en interveniëren in literaire debatten. Redacteuren Jeroen Dera, Patrick Bassant, Laurens Ham en Sven Vitse begeleiden jonge critici. Beeldredacteur is Luc Derycke. Het redactiesecretariaat wordt geleid door Els van de Perre. Pers en promotie zijn in handen van Julia Stappers. Zij doet ook de coördinatie van de website, samen met Elianne Nijborg van Uitgeverij Vrijdag.

Vanaf 1 mei 2018 kunt u via deze pagina op de hoogte blijven van al het nieuws omtrent de uitgaven.

OPEN CALL:

Got so high off volcanoes, now the flow is so lava

                                      -   Childish Gambino

 

Dietsche Warande & Belfort zkt debutanten!

Een eruptie of vulkaanuitbarsting is de bekendste vorm van vulkanisme. De inhoud van de magmakamer van een vulkaan wordt hierbij met wisselend vulkanisch geweld naar buiten toe geledigd. De oorzaak van dit vulkanische fenomeen ligt in het feit dat op 100 kilometer diepte temperaturen heersen van 1000 tot 1300 °C. Het smeltende gesteente wordt hierbij omhoog gedrukt en verblijft in de magmakamer. Wanneer de druk daar te groot wordt, barst de vulkaan uit.                             

Bij een eruptie komen gassen en gesteenten vrij. De uitstoot van gesteente kan bestaan uit stromen van vloeibaar gesteente, verschillende types lava, en materiaal dat de lucht in wordt geblazen. Dit materiaal, tefra, kan neerkomen als vulkanische bom, sintels en as. Vulkanische stof en as kunnen zelfs zo hoog geblazen worden dat zij in de stratosfeer terechtkomen…

DW B wil jonge, nog ondergrondse stemmen bij elkaar brengen voor een  eruptieve knal in de letteren!

Schrijf jij proza, poëzie, essays, rapteksten, kritieken, theaterteksten, brieven, slam poetry,…?

Stuur voor 1 december 2018 ongepubliceerd werk naar magmakamer [at] gmail [dot] com.

De gekozen inzendingen worden redactioneel begeleid voor publicatie in DW B 2, 2019.

 

Groetjes, 

Charlotte Van den Broeck & Jeroen Dera

NU ONLINE:

'Kom, maar hoop niet op een sprookje'. Nadia Sels over Annemarie Estors crime poem Niemandslandnacht 

'Een crime-poem. Dat staat er als ondertitel op de kaft van Annemarie Estors nieuwe bundel Niemandslandnacht. Bestaat dat genre überhaupt? Is het levensvatbaar? Dit boekje is – net zoals het hoofdpersonage zelf, zo zal blijken – het bloedmooie, dwarse resultaat van het doorbreken van wetten en categorieën.'

-

Het klopt echt. Lars Bernaerts over Zus van Jan Lauwereyns

'Jan Lauwereyns’ bundel Zus doet onwillekeurig denken aan het verzet tegen dieptehermeneutiek en aan de prangende, politiek en ethisch beladen vraag ‘hoe te lezen?’ De bundel springt van het ene naar het andere inventieve beeld, van abstracte filosofische gedachten naar concrete, soms alledaagse scènes, en van lichaam naar wereld.'

-

In dit procespaleis. Geertjan de Vugt over Zo kan het niet langer van Paul Bogaert

'Verstikking door gewoonten - Bogaerts poëzie is een strijd tegen de routine, oftewel, een zoektocht naar uitwegen. In zijn nieuwste bundel biedt hij een poëtische beschrijving van een aantal pogingen om tot uitwegen te komen. Er is haast geen titel denkbaar die beter het huidige tijdsgewricht karakteriseert dan de verzuchting: Zo kan het niet langer'

-

De wedergeboorte van een dichter?        -      Bram Lambrecht over Atte Jongstra

'Waarom keert Atte Jongstra (1956), gevierd en doorgewinterd prozaschrijver, naar de poëzie terug? Wat kan de poëzie voor hem betekenen dat het proza niet vermag? Zulke vragen rijzen na de publicatie van Furunkel (2018), zijn nieuwste dichtbundel.'

-

Jonge wolven XX: Een schoon geweten voor de zondaars. Roel Smeets & Lise Delabie over De trooster van Esther Gerritsen

' Als het gezicht de spiegel van de ziel is, staat Jacobs gedeeltelijk misvormde gezicht symbool voor zowel de schoonheid als de lelijkheid die in zijn ziel huist. De schoonheid in Jacob zoekt Gods waarheid in solitude, maar de lelijkheid zorgt voor zondige gedachten die een goed christen niet passen (‘Ik hoopte nog dat ik neer zou vallen, dat zou hem leren. Verderfelijke gedachte.’). Die lelijke helft zorgt er ook voor dat Jacob zijn plichten in het klooster verzaakt wanneer hij zich overgeeft aan zijn obsessie om Henry te helpen. Die dubbelheid brengt me bij een prangende vraag die De trooster stelt: wie is de trooster en wie moet er getroost worden?'

-

Een talisman met veel gezichten. De Vugt over Blauwboek, gedichten voor de grote reuzin van Peter Holvoet-Hanssen

Met Blauwboek, gedichten voor de grote reuzin zet Peter Holvoet-Hanssen een nieuwe stap in zijn poëtische exploraties. Het is een van zijn favoriete woorden: exploratie. Niet navigeren, zoals je misschien bij een kapitein zou verwachten, ook niet sturen, of verkennen; nee, deze dichter voert exploraties uit. Hij verkent voor hem onbekend terrein. In kaart brengen, iets wat Holvoet-Hanssen eens letterlijk heeft uitgevoerd, is slechts een eerste betekenis van het woord exploratie. 

-

Woede een plek geven. Siebe Bluijs over Wolf van Kristien Hemmerechts

'Woede is de emotie die misschien wel het best in verband kan worden gebracht met het huidige tijdsgewricht. Enerzijds is er een algeheel gevoel van onvermogen over allerlei plotselinge veranderingen – of juist het fundamentele gebrek daaraan. Anderzijds is de verheven positie waarin de ander zich plaatst vaak een bron van woede. Of dit nu de moreel verheven positie betreft van zogenaamde Gutmenschen of boze witte mannen die alles willen white- of mansplainen.'

‘Je bent familie of je bent maar weinig’. Sven Vitse over Gebrek is een groot woord van Nina Polak

'‘Maar er is geen tijd voor uitvoerig naturalisme’, vermaant Skip zichzelf wanneer ze haar eerste indrukken in het huis van de familie Zeno beschrijft. Na enkele jaren zeilen keert Nynke Nauta – roepnaam Skip – terug naar Amsterdam, waar ze haar jeugd afwisselend bij haar depressieve moeder in een achterstandswijk en bij de blakende Zeno’s in de binnenstad doorbracht. Beide locaties zouden het decor van een hedendaags naturalisme kunnen zijn. De combinatie ervan belooft een panoramisch realisme waarin de sociale klassen in relatie tot elkaar getoond worden.'

Utopie van het stilgezette nu. Over Nederlandse punk en poëzie rond 1980

In deze sterk herschreven versie van een hoofdstuk uit zijn boek Voor de vuist over protestliedjes in Nederland (te verschijnen in 2019), dompelt Laurens Ham via allerlei links naar muziek, filmpjes en artikelen de lezer even helemaal onder in de punk en poëzie van de jaren tachtig in Nederland. Beleef het mee!

Hotel vol Oostendse verhalen 

Fotoreportage Koen Broos van presentatie 'Kamer in Oostende' 10 juni 2018 - Vrijstaat O.

 
Comments